Ženy mají náskok

Červen 12, 2018

by — Posted in Nezařazené

Sexualita je odedávna součástí lidské společnosti. (Odhlédneme nyní od faktu, že sexualita je nedílnou součástí oné oblasti přírody, která se rozmnožuje pohlavním způsobem.) Ale z vykopávek je zřejmé, že už v dávných dobách nebyla vždy sexualita a sexuální život obecně tak ideální. Proč tak soudíme, Zejména z toho důvodu, že byly již z doby kamenné nalezeny repliky mužských pohlavních údů. Zdá se, že sebeuspokojování žen se dělo již v dávných dobách a nezůstávalo jen u rukou, či přírodních prostředků.

Muži zaostávají

Naproti tomu se dosud při archeologických nálezech doposud nepodařila nalézt jediná umělá vagína , která by svědčila o tom, že i muži měli v dávných dobách své náhražky. Snad je to dáno tím, že muž byl pravděpodobně dominantní prvek, který si bral sex tehdy, kdy se mu zachtělo a kde se mu zachtělo a tedy náhražky nepotřeboval.

Ženy mají náskok
5 (100%)1